Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 7 kwietnia 2021

AWBUD AWB GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
CDA CDA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r i wypłaty dywidendy.
CREEPYJAR CRJ GPW Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z dopuszczeniem jej do obrotu na GPW.
ENAP ENP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku.
IMAGEPWR IPW NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 350.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C, 50.000 akcji serii D, 53.233 akcje serii E.
IMPERA IMP GPW NWZA ws. składzie RN oraz zmiany statutu.
NWAI NWA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
OPTEAM OPM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
PTWP PTW NC NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
TESGAS TSG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
WAWEL WWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 25 zł na akcję.