Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 20 lutego 2015

ADUMA ADU NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
AUTOSPA ASP NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii O nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
CPGROUP CPG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 604.024 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
KCI KCI GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MAXIMUS MAX NC Publikacja raportu za 2014 rok.
PROVECTA PRV NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Danone BN.FR Euronext Publikacja raportu za 2014 rok.