Zysk netto BZ WBK spadł do 445 mln zł w IV kw. 2014 r., konsensus: 428 mln zł

Aktualności

Bank Zachodni WBK odnotował 445,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 651,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 428 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 401-451 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1070,99 mln zł wobec 861,84 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 471,94 mln zł wobec 458,50 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, bank mógł osiągnąć wynik z odsetek wysokości 1.021 do 1.095 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1.071 mln zł. Szacowali oni, że wynik z prowizji w ostatnim kwartale wyniósł  od 469 do 483 mln zł, przy konsensusie na poziomie 476 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 134,50 mld zł na koniec IV kw. 2014 r. wobec 106,06 mld na koniec IV kw. 2013 r.

W I-IV kw. 2014 r. bank miał 1914,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1982,33 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniósł 1994,63 mln zł wobec 1611,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są  notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)

Wiadomości
Eurostat: PKB spadł o 0,7% kw/kw w strefie euro, w UE o 0,5% w IV kw. 2020

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo spadł o 0,7% kw/kw w strefie euro i o 0,5% w całej Unii Europejskiej ...

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 2,9% m/m w październiku 2020

Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech wzrosły o 2,9% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo) w październiku 2020 r., podał urząd ...

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 870 tys. w USA

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...

Emilewicz: Spadek PKB w 2020 r. - poniżej 4%, w 2021 r. - wzrost o ponad 4%

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 47,6 pkt w IX wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...