Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 3 lutego 2014

MILLENNIUM MIL GPW Publikacja wstępnego skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BYTOM BTM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.124.999 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
ELEMENTAL EMT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N.
HONEYPAY HPG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
IU IUS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LESS LES GPW NWZA ws. połączenia z IGA Moto Sp. z o.o. oraz z IGA Moto Sp. z o. o. S.K.A., podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu publicznego oraz zmiany statutu.
MBFGROUP MBF NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
MEDICALG MDG GPW Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC 1.747.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 508.200 akcji serii B, 236.926 akcji serii C, 929.600 akcji serii D.
SEAMASTER SMA NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
SMTSOFT NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z jej przekształceniem w spółkę komandytowo-akcyjną.