Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 28 grudnia 2011

AFHOL AFH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
BOMI BMI GPW NWZA ws. uchylenia uchwały 20 ZWZA z 30 czerwca 2010 albo w sprawie zmiany tejże uchwały, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z zachowaniem prawa poboru oraz połączenia BOMI SA z siedzibą w Gdyni i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach.
DEPEND DEP NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
ELSTAROIL ELS GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Koninklijke Bunge B.V.
JAGO JAG GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I oraz zmiany statutu.
MNI MNI GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
NFPL NFP NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
PREMETINV PMI NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.