Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 2 września 2011

AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
BIOGENED BGD NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CIECH CIE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CWPE CWP NC Split akcji w stosunku 1:10.
EFENERGII EFE NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
NEWWORLDN NWN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 euro na akcję.
NEWWORLDR NWR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 euro na akcję.
TAMEX TOS NC NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.
Campbell Soup CPB.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.