Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 26 kwietnia 2011

ACARTUS ACA NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DIGATE DGT NC Zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
DROP DRP GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DSS DSS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
GCINVEST GCI NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
GINOROSSI GRI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
KORBANK KOR NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
ODLEWNIE ODL GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
PRAGMAFA PRF GPW WZA
SUWARY SUW GPW Split akcji w stosunku 1:5.
TAMEX TOS NC Debiut spółki na NC.
3M MMM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Altera ALTR.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Amazon.com AMZN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Broadcom BRCM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Ford F.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.