Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 18 marca 2019

00:50 Japonia Handel zagraniczny luty
Bilans handlu zagranicznego (JPY) luty 339 mld 310 mld -1415,6 mld
Import (r/r) luty -6,7 % -5,8 % -0,8 %
Eksport (r/r) luty -1,2 % -0,9 % -8,4 %
05:30 Japonia Produkcja przemysłowa fin. styczeń
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) styczeń -3,4 % -3,7 % -0,1 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) styczeń 0,3 % 0,0 % -1,9 %
09:00 Czechy Czechy Inflacja producencka luty
Inflacja PPI (m/m) luty 0,3 % 0,2 % 1 %
Inflacja PPI (r/r) luty 3,6 % 3,5 % 2,9 %
10:00 Czechy Czechy Saldo rachunku bieżącego (CZK) styczeń 25 mld 32 mld -3,07 mld
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny styczeń
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) styczeń 17 mld 17,2 mld 15,6 mld
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) styczeń 1,5 mld 17 mld
11:30 Chile Chile PKB (r/r) IV kw. 3,6 % 2,8 %
14:00 Polska Polska Bilans płatniczy styczeń
Saldo obrotów towarowych (EUR) styczeń 279 mln -1340 mln
Saldo rachunku bieżącego (EUR) styczeń 2316 mln 1560 mln -1400 mln
14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej styczeń
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) styczeń 0,8 % 0,7 % 0,6 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) styczeń 1,3 % 1,4 %
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) styczeń 0,9 % 1 %
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) styczeń 1 % 1,4 %
14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej luty
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) luty 1,1 % 1 %
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) luty 1,4 % 0,9 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) luty 1,4 % 1,3 %
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) luty 1 % 0,9 % 0,8 %
15:00 USA USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB marzec 62 63 62
  16:10 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
22:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks zaufania konsumentów I kw. 103,8 109,1

Wtorek, 19 marca 2019

01:30 Australia Australia Protokół z posiedzenia RBA marzec
01:30 Australia Australia Indeks cen nieruchomości (k/k) IV kw. -2,4 % -1,9 % -1,5 %
08:00 Szwajcaria Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego (CHF) luty 3,13 mld 2,88 mld 3,04 mld
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie luty
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw luty 6378 tys. 6368,4 tys.
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) luty 4949,4 4931,8
Zatrudnienie (r/r) luty 2,9 % 2,9 % 2,9 %
Wynagrodzenie (r/r) luty 7,6 % 7,2 % 7,5 %
10:05 Włochy Włochy Bilans handlu zagranicznego (EUR) styczeń 0,32 mld 3,45 mld 2,76 mld
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia styczeń
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) styczeń 3,4 % 3,4 % 3,4 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) styczeń 3,4 % 3,2 % 3,5 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia styczeń 3,9 % 4 % 4 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych luty 27 tys. 13,1 tys. 15,7 tys.
  10:35 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
11:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu ZEW marzec -3,6 -11 -13,4
15:00 USA USA Zamówienia w przemyśle (m/m) styczeń 0,1 % 0,3 % 0,1 %
15:00 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m) styczeń 0,3 % 0,4 % 1,3 %
15:00 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m) styczeń -0,2 % -0,1 % 0,3 %
21:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API -
Zmiana zapasów ropy wg API - -2,1 mln brk -0,9 mln brk -2,6 mln brk
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Saldo rachunku bieżącego (NZD) IV kw. -3,26 mld -3,55 mld -6,15 mld

Środa, 20 marca 2019

00:50 Japonia Protokół z posiedzenia BoJ styczeń
08:00 Niemcy Niemcy Inflacja producencka luty
Inflacja PPI (m/m) luty -0,1 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja PPI (r/r) luty 2,6 % 2,9 % 2,6 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC marzec 104,8 104,8
10:00 Polska Polska Ceny produkcji luty
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) luty 0,5 % 0,2 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) luty 3,6 % 3,6 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) luty 2,9 % 2,7 % 2,2 %
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka marzec
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej marzec 8,2 5,5
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej marzec 4,7 3,2
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa luty
Produkcja przemysłowa (m/m) luty -1,5 % 7,4 %
Produkcja przemysłowa (r/r) luty 6,9 % 4,8 % 6,1 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) luty 6,5 % 6,1 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka luty
Inflacja bazowa CPI (m/m) luty 0,5 % 0,5 % -0,8 %
Inflacja RPI (m/m) luty 0,7 % 0,7 % -0,9 %
Inflacja CPI (m/m) luty 0,5 % 0,5 % -0,8 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) luty 1,8 % 1,9 % 1,9 %
Inflacja RPI (r/r) luty 2,5 % 2,5 % 2,5 %
Inflacja CPI (r/r) luty 1,9 % 1,8 % 1,8 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka luty
Inflacja bazowa PPI (m/m) luty 0,1 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja PPI (m/m) luty 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Inflacja PPI (r/r) luty 2,2 % 2,2 % 2,1 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) luty 2,2 % 2,3 % 2,4 %
12:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 1,6 % 2,3 %
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI marzec 1 2 6
15:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów benzyny tydzień -4,6 mln brk -2,1 mln brk -4,6 mln brk
Zmiana zapasów ropy tydzień -9,6 mln brk -0,8 mln brk -3,86 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -4,1 mln brk -1,3 mln brk 0,4 mln brk
19:00 USA USA Decyzja FOMC ws. stóp procentowych marzec 2,25-2,50 % 2,25-2,50 % 2,25-2,50 %
19:00 USA USA Projekcje makroekonomiczne FOMC
19:30 USA USA Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC marzec
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Produkt Krajowy Brutto IV kw.
PKB s.a. (k/k) IV kw. 0,6 % 0,6 % 0,4 %
PKB s.a. (r/r) IV kw. 2,3 % 2,5 % 2,6 %

Czwartek, 21 marca 2019

  Japonia - Święto Równonocy Wiosennej - dzień wolny
? Strefa Euro Strefa Euro Szczyt Unii Europejskiej
01:30 Australia Australia Sytuacja na rynku pracy luty
Stopa bezrobocia luty 4,9 % 5 % 5 %
Zmiana zatrudnienia luty 4,6 tys. 14,5 tys. 38,3 tys.
01:30 Australia Australia Biuletyn kwartalny RBA I kw.
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Decyzja ws. stóp procentowych I kw. -1,25% do -0,25 % -1,25% do -0,25 % -1,25% do -0,25 %
10:00 Polska Polska Wyniki sprzedaży detalicznej luty
Sprzedaż detaliczna (m/m) luty -3,1 % -19,1 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) luty 6,5 % 6,3 % 6,6 %
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) luty 5,6 % 5,3 % 5,2 %
10:00 Polska Polska Produkcja budowlano-montażowa luty
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) luty 15,1 % 6 % 3,2 %
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) luty 13 % 3,2 %
10:00 Norwegia Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych marzec 1,00 % 1,00 % 0,75 %
  10:00 Szwajcaria Szwajcaria Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wyniki sprzedaży detalicznej luty
Sprzedaż detaliczna (m/m) luty 0,4 % -0,4 % 0,9 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) luty 4 % 3,3 % 4,1 %
10:30 Słowacja Słowacja Stopa bezrobocia luty 5,2 % 5,2 % 5,3 %
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Decyzja ws. stóp procentowych marzec
Głosowanie ws. stóp procentowych marzec 0-9-0 0-9-0 0-9-0
Wartość programu QE (GPB) marzec 435 mld 435 mld 435 mld
Stopa procentowa marzec 0,75 % 0,75 % 0,75 %
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Protokół z posiedzenia BoE marzec
13:30 Kanada Kanada Sprzedaż hurtowników (m/m) styczeń 0,6 % 0,5 % 0,3 %
13:30 USA USA Indeks Fed z Filadelfii marzec 13,7 4,5 -4,1
13:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 221 tys. 225 tys. 230 tys.
14:00 Polska Polska Protokół z posiedzenia RPP marzec
15:00 USA USA Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board luty 0,2 % 0,1 % 0,0 %
15:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -47 mld -48 mld -204 mld

Piątek, 22 marca 2019

? Strefa Euro Strefa Euro Szczyt Unii Europejskiej
00:30 Japonia Inflacja konsumencka luty
Inflacja CPI (r/r) luty 0,2 % 0,4 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) luty 0,7 % 0,8 % 0,8 %
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu wst. marzec 48,9 49,2 48,9
  02:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu wst. marzec 49,8 51,5 51,5
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla usług wst. marzec 48,7 50,7 50,2
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu wst. marzec 44,7 48 47,6
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług wst. marzec 54,9 54,8 55,3
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Bilans płatniczy styczeń
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) styczeń 9,3 mld 33 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) styczeń 36,8 mld 17,3 mld 16,2 mld
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu wst. marzec 47,6 49,5 49,3
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług wst. marzec 52,7 52,7 52,8
10:00 Polska Polska Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS marzec 105,2 104,9
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Biuletyn kwartalny BoE I kw.
13:30 Kanada Kanada Inflacja konsumencka luty
Inflacja bazowa CPI (m/m) luty 0,7 % 0,3 %
Inflacja CPI (m/m) luty 0,7 % 0,6 % 0,1 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) luty 1,5 % 1,5 %
Inflacja CPI (r/r) luty 1,5 % 1,4 % 1,4 %
13:30 Kanada Kanada Wyniki sprzedaży detalicznej styczeń
Sprzedaż bez samochodów (m/m) styczeń 0,1 % 0,2 % -0,8 %
Sprzedaż detaliczna (m/m) styczeń -0,3 % 0,4 % -0,3 %
14:00 Polska Polska Podaż pieniądza M3 (r/r) luty 9,8 % 9 % 8,8 %
14:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu wst. marzec 52,5 53,6 53
14:45 USA USA Indeks PMI dla usług wst. marzec 54,8 56 56
15:00 USA USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym luty 5,51 mln 5,1 mln 4,93 mln
15:00 USA USA Zapasy hurtowników (m/m) styczeń 1,2 % 0,2 % 1,1 %
18:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 824 833
19:00 USA USA Budżet federalny (USD) luty -234 mld -230 mld 9 mld

Sobota, 23 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Niedziela, 24 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto