Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 18 marca 2019

11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny styczeń
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) styczeń 17 mld 17,2 mld 15,6 mld
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) styczeń 1,5 mld 17 mld
  16:10 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Wtorek, 19 marca 2019

08:00 Szwajcaria Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego (CHF) luty 3,13 mld 2,88 mld 3,04 mld
10:05 Włochy Włochy Bilans handlu zagranicznego (EUR) styczeń 0,32 mld 3,45 mld 2,76 mld
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia styczeń
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) styczeń 3,4 % 3,4 % 3,4 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) styczeń 3,4 % 3,2 % 3,5 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia styczeń 3,9 % 4 % 4 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych luty 27 tys. 13,1 tys. 15,7 tys.
  10:35 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
11:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu ZEW marzec -3,6 -11 -13,4

Środa, 20 marca 2019

08:00 Niemcy Niemcy Inflacja producencka luty
Inflacja PPI (m/m) luty -0,1 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja PPI (r/r) luty 2,6 % 2,9 % 2,6 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka luty
Inflacja bazowa CPI (m/m) luty 0,5 % 0,5 % -0,8 %
Inflacja RPI (m/m) luty 0,7 % 0,7 % -0,9 %
Inflacja CPI (m/m) luty 0,5 % 0,5 % -0,8 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) luty 1,8 % 1,9 % 1,9 %
Inflacja RPI (r/r) luty 2,5 % 2,5 % 2,5 %
Inflacja CPI (r/r) luty 1,9 % 1,8 % 1,8 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka luty
Inflacja bazowa PPI (m/m) luty 0,1 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja PPI (m/m) luty 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Inflacja PPI (r/r) luty 2,2 % 2,2 % 2,1 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) luty 2,2 % 2,3 % 2,4 %
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI marzec 1 2 6

Czwartek, 21 marca 2019

? Strefa Euro Strefa Euro Szczyt Unii Europejskiej
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Decyzja ws. stóp procentowych I kw. -1,25% do -0,25 % -1,25% do -0,25 % -1,25% do -0,25 %
  10:00 Szwajcaria Szwajcaria Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
10:00 Norwegia Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych marzec 1,00 % 1,00 % 0,75 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wyniki sprzedaży detalicznej luty
Sprzedaż detaliczna (m/m) luty 0,4 % -0,4 % 0,9 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) luty 4 % 3,3 % 4,1 %
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Decyzja ws. stóp procentowych marzec
Głosowanie ws. stóp procentowych marzec 0-9-0 0-9-0 0-9-0
Wartość programu QE (GPB) marzec 435 mld 435 mld 435 mld
Stopa procentowa marzec 0,75 % 0,75 % 0,75 %
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Protokół z posiedzenia BoE marzec

Piątek, 22 marca 2019

? Strefa Euro Strefa Euro Szczyt Unii Europejskiej
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu wst. marzec 49,8 51,5 51,5
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla usług wst. marzec 48,7 50,7 50,2
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu wst. marzec 44,7 48 47,6
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług wst. marzec 54,9 54,8 55,3
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Bilans płatniczy styczeń
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) styczeń 9,3 mld 33 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) styczeń 36,8 mld 17,3 mld 16,2 mld
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu wst. marzec 47,6 49,5 49,3
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług wst. marzec 52,7 52,7 52,8
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Biuletyn kwartalny BoE I kw.

Sobota, 23 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Niedziela, 24 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto