Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 18 marca 2019

00:50 Japonia Handel zagraniczny luty
Bilans handlu zagranicznego (JPY) luty 339 mld 310 mld -1415,6 mld
Import (r/r) luty -6,7 % -5,8 % -0,8 %
Eksport (r/r) luty -1,2 % -0,9 % -8,4 %
05:30 Japonia Produkcja przemysłowa fin. styczeń
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) styczeń -3,4 % -3,7 % -0,1 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) styczeń 0,3 % 0,0 % -1,9 %
09:00 Czechy Czechy Inflacja producencka luty
Inflacja PPI (m/m) luty 0,3 % 0,2 % 1 %
Inflacja PPI (r/r) luty 3,6 % 3,5 % 2,9 %
10:00 Czechy Czechy Saldo rachunku bieżącego (CZK) styczeń 25 mld 32 mld -3,07 mld
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny styczeń
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) styczeń 17 mld 17,2 mld 15,6 mld
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) styczeń 1,5 mld 17 mld
11:30 Chile Chile PKB IV kw. 3,6 % 2,8 %
14:00 Polska Polska Bilans płatniczy styczeń
Saldo obrotów towarowych (EUR) styczeń 279 mln -1340 mln
Saldo rachunku bieżącego (EUR) styczeń 2316 mln 1560 mln -1400 mln
14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej styczeń
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) styczeń 0,8 % 0,7 % 0,6 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) styczeń 1,3 % 1,4 %
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) styczeń 0,9 % 1 %
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) styczeń 1 % 1,4 %
14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej luty
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) luty 1,1 % 1 %
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) luty 1,4 % 0,9 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) luty 1,4 % 1,3 %
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) luty 1 % 0,9 % 0,8 %
15:00 USA USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB marzec 62 63 62
  16:10 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
22:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks zaufania konsumentów I kw. 103,8 109,1
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto