Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 19 marca 2019

01:30 Australia Australia Protokół z posiedzenia RBA marzec
01:30 Australia Australia Indeks cen nieruchomości (k/k) IV kw. -2,4 % -1,9 % -1,5 %
08:00 Szwajcaria Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego (CHF) luty 3,13 mld 2,88 mld 3,04 mld
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie luty
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw luty 6378 tys. 6368,4 tys.
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) luty 4949,4 4931,8
Zatrudnienie (r/r) luty 2,9 % 2,9 % 2,9 %
Wynagrodzenie (r/r) luty 7,6 % 7,2 % 7,5 %
10:05 Włochy Włochy Bilans handlu zagranicznego (EUR) styczeń 0,32 mld 3,45 mld 2,76 mld
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia styczeń
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) styczeń 3,4 % 3,4 % 3,4 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) styczeń 3,4 % 3,2 % 3,5 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia styczeń 3,9 % 4 % 4 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych luty 27 tys. 13,1 tys. 15,7 tys.
  10:35 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
11:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu ZEW marzec -3,6 -11 -13,4
15:00 USA USA Zamówienia w przemyśle (m/m) styczeń 0,1 % 0,3 % 0,1 %
15:00 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m) styczeń 0,3 % 0,4 % 1,3 %
15:00 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m) styczeń -0,2 % -0,1 % 0,3 %
21:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API -
Zmiana zapasów ropy wg API - -2,1 mln brk -0,9 mln brk -2,6 mln brk
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Saldo rachunku bieżącego (NZD) IV kw. -3,26 mld -3,55 mld -6,15 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto