Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Strefa Euro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 18 marca 2019

11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny styczeń
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) styczeń 17 mld 17,2 mld 15,6 mld
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) styczeń 1,5 mld 17 mld
  16:10 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Wtorek, 19 marca 2019

  10:35 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Środa, 20 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Czwartek, 21 marca 2019

? Strefa Euro Strefa Euro Szczyt Unii Europejskiej

Piątek, 22 marca 2019

? Strefa Euro Strefa Euro Szczyt Unii Europejskiej
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Bilans płatniczy styczeń
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) styczeń 9,3 mld 33 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) styczeń 36,8 mld 17,3 mld 16,2 mld
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu wst. marzec 47,6 49,5 49,3
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług wst. marzec 52,7 52,7 52,8

Sobota, 23 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Niedziela, 24 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto