Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 18 marca 2019

14:00 Polska Polska Bilans płatniczy styczeń
Saldo obrotów towarowych (EUR) styczeń 279 mln -1340 mln
Saldo rachunku bieżącego (EUR) styczeń 2316 mln 1560 mln -1400 mln
14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej styczeń
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) styczeń 0,8 % 0,7 % 0,6 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) styczeń 1,3 % 1,4 %
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) styczeń 0,9 % 1 %
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) styczeń 1 % 1,4 %
14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej luty
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) luty 1,1 % 1 %
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) luty 1,4 % 0,9 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) luty 1,4 % 1,3 %
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) luty 1 % 0,9 % 0,8 %

Wtorek, 19 marca 2019

10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie luty
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw luty 6378 tys. 6368,4 tys.
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) luty 4949,4 4931,8
Zatrudnienie (r/r) luty 2,9 % 2,9 % 2,9 %
Wynagrodzenie (r/r) luty 7,6 % 7,2 % 7,5 %

Środa, 20 marca 2019

09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC marzec 104,8 104,8
10:00 Polska Polska Ceny produkcji luty
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) luty 0,5 % 0,2 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) luty 3,6 % 3,6 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) luty 2,9 % 2,7 % 2,2 %
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka marzec
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej marzec 8,2 5,5
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej marzec 4,7 3,2
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa luty
Produkcja przemysłowa (m/m) luty -1,5 % 7,4 %
Produkcja przemysłowa (r/r) luty 6,9 % 4,8 % 6,1 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) luty 6,5 % 6,1 %

Czwartek, 21 marca 2019

10:00 Polska Polska Wyniki sprzedaży detalicznej luty
Sprzedaż detaliczna (m/m) luty -3,1 % -19,1 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) luty 6,5 % 6,3 % 6,6 %
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) luty 5,6 % 5,3 % 5,2 %
10:00 Polska Polska Produkcja budowlano-montażowa luty
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) luty 15,1 % 6 % 3,2 %
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) luty 13 % 3,2 %
14:00 Polska Polska Protokół z posiedzenia RPP marzec

Piątek, 22 marca 2019

10:00 Polska Polska Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS marzec 105,2 104,9
14:00 Polska Polska Podaż pieniądza M3 (r/r) luty 9,8 % 9 % 8,8 %

Sobota, 23 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Niedziela, 24 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto