Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 20 marca 2019

00:50 Japonia Protokół z posiedzenia BoJ styczeń
08:00 Niemcy Niemcy Inflacja producencka luty
Inflacja PPI (m/m) luty -0,1 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja PPI (r/r) luty 2,6 % 2,9 % 2,6 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC marzec 104,8 104,8
10:00 Polska Polska Ceny produkcji luty
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) luty 0,5 % 0,2 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) luty 3,6 % 3,6 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) luty 2,9 % 2,7 % 2,2 %
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka marzec
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej marzec 8,2 5,5
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej marzec 4,7 3,2
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa luty
Produkcja przemysłowa (m/m) luty -1,5 % 7,4 %
Produkcja przemysłowa (r/r) luty 6,9 % 4,8 % 6,1 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) luty 6,5 % 6,1 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka luty
Inflacja bazowa CPI (m/m) luty 0,5 % 0,5 % -0,8 %
Inflacja RPI (m/m) luty 0,7 % 0,7 % -0,9 %
Inflacja CPI (m/m) luty 0,5 % 0,5 % -0,8 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) luty 1,8 % 1,9 % 1,9 %
Inflacja RPI (r/r) luty 2,5 % 2,5 % 2,5 %
Inflacja CPI (r/r) luty 1,9 % 1,8 % 1,8 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka luty
Inflacja bazowa PPI (m/m) luty 0,1 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja PPI (m/m) luty 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Inflacja PPI (r/r) luty 2,2 % 2,2 % 2,1 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) luty 2,2 % 2,3 % 2,4 %
12:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 1,6 % 2,3 %
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI marzec 1 2 6
15:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów benzyny tydzień -4,6 mln brk -2,1 mln brk -4,6 mln brk
Zmiana zapasów ropy tydzień -9,6 mln brk -0,8 mln brk -3,86 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -4,1 mln brk -1,3 mln brk 0,4 mln brk
19:00 USA USA Decyzja FOMC ws. stóp procentowych marzec 2,25-2,50 % 2,25-2,50 % 2,25-2,50 %
19:00 USA USA Projekcje makroekonomiczne FOMC
19:30 USA USA Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC marzec
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Produkt Krajowy Brutto IV kw.
PKB s.a. (k/k) IV kw. 0,6 % 0,6 % 0,4 %
PKB s.a. (r/r) IV kw. 2,3 % 2,5 % 2,6 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto