Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Francja

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 15 września 2021

08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka fin. sierpień
Inflacja CPI fin. (m/m) sierpień 0,6 % 0,6 % 0,1 %
Inflacja HICP fin. (m/m) sierpień 0,7 % 0,7 % 0,1 %
Inflacja CPI fin. (r/r) sierpień 1,9 % 1,9 % 1,2 %
Inflacja HICP fin. (r/r) sierpień 2,4 % 2,4 % 1,5 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto