Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 15 września 2021

13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 0,3 % -1,9 %
14:30 USA USA Ceny importu i eksportu sierpień
Ceny eksportu (m/m) sierpień 0,4 % 0,5 % 1,1 %
Ceny eksportu bez towarów rolniczych (m/m) sierpień 0,2 % 1,4 %
Ceny importu (m/m) sierpień -0,3 % 0,3 % 0,4 %
Ceny importu bez ropy (m/m) sierpień -0,1 % 0,1 %
14:30 USA USA Indeks NY Empire State wrzesień 34,3 18,1 18,3
15:15 USA USA Wykorzystanie mocy produkcyjnych sierpień 76,4 % 76,3 % 76,2 %
15:15 USA USA Produkcja przemysłowa (m/m) sierpień 0,4 % 0,5 % 0,8 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -6,42 mln brk -3,8 mln brk -1,53 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,86 mln brk -1,9 mln brk -7,21 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,69 mln brk -1,3 mln brk -3,14 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto