Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 16 września 2021

00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Produkt Krajowy Brutto II kw.
PKB s.a. (k/k) II kw. 2,8 % 1,5 % 1,4 %
PKB s.a. (r/r) II kw. 17,4 % 16,4 % 2,9 %
01:50 Japonia Handel zagraniczny sierpień
Bilans handlu zagranicznego (JPY) sierpień -635,4 mld -47,8 mld 439,4 mld
Eksport (r/r) sierpień 26,2 % 34 % 37 %
Import (r/r) sierpień 44,7 % 40 % 28,5 %
03:30 Australia Australia Sytuacja na rynku pracy sierpień
Stopa bezrobocia sierpień 4,5 % 4,9 % 4,6 %
Zmiana zatrudnienia sierpień -146,3 tys. -80 tys. 2,2 tys.
09:00 Czechy Czechy Inflacja producencka sierpień
Inflacja PPI (m/m) sierpień 1,2 % 0,4 % 1,6 %
Inflacja PPI (r/r) sierpień 9,3 % 8,6 % 7,8 %
09:00 Szwajcaria Szwajcaria Prognozy gospodarcze SECO III kw.
10:00 Włochy Włochy Bilans handlu zagranicznego (EUR) lipiec 8,76 mld 6,2 mld 5,67 mld
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny lipiec
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) lipiec 20,7 mld 18,1 mld
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) lipiec 13,4 mld 15,5 mld 11,9 mld
14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej sierpień
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) sierpień 5,1 % 4,7 %
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) sierpień 3,8 % 3,3 %
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) sierpień 3,9 % 3,9 % 3,7 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) sierpień 4,1 % 3,6 %
14:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
14:15 Kanada Kanada Rozpoczęte budowy domów sierpień 260,2 tys. 269 tys. 270,7 tys.
14:30 USA USA Wyniki sprzedaży detalicznej sierpień
Sprzedaż detaliczna (m/m) sierpień 0,7 % -1 % -1,8 %
Sprzedaż bez samochodów (m/m) sierpień 1,8 % -0,2 % -1 %
Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m) sierpień 2 % -1,4 %
14:30 USA USA Indeks Fed z Filadelfii wrzesień 30,7 18,9 19,4
14:30 Kanada Kanada Sprzedaż hurtowników (m/m) lipiec -2,1 % -1,9 % -0,8 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 332 tys. 317 tys. 312 tys.
16:00 USA USA Zapasy niesprzedanych towarów (m/m) lipiec 0,5 % 0,5 % 0,8 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 83 mld 76 mld 52 mld
22:00 USA USA Napływ kapitałów do USA lipiec
Miesięczny napływ kapitałów netto (USD) lipiec 126 mld 32 mld
Napływ kapitałów długoterminowych (USD) lipiec 2 mld 60,5 mld 110,9 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto