Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Wsch.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 15 września 2021

  Słowacja - Święto Matki Boskiej Bolesnej - dzień wolny
09:00 Polska Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC sierpień 85,4 85,2
10:00 Polska Polska Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin. sierpień
Inflacja CPI fin. (m/m) sierpień 0,3 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja CPI fin. (r/r) sierpień 5,5 % 5,4 % 5,0 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto