Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Wlk. Brytania

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 15 września 2021

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka sierpień
Inflacja CPI (m/m) sierpień 0,7 % 0,5 % 0,0 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) sierpień 0,7 % 0,4 % 0,0 %
Inflacja RPI (m/m) sierpień 0,6 % 0,4 % 0,5 %
Inflacja CPI (r/r) sierpień 3,2 % 2,9 % 2,0 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) sierpień 3,1 % 2,9 % 1,9 %
Inflacja RPI (r/r) sierpień 4,8 % 4,6 % 3,8 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka sierpień
Inflacja PPI (m/m) sierpień 0,7 % 0,4 % 0,8 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) sierpień 1 % 1 %
Inflacja PPI (r/r) sierpień 5,9 % 5,4 % 5,1 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) sierpień 5,3 % 4,2 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto