Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 15 września 2021

  Słowacja - Święto Matki Boskiej Bolesnej - dzień wolny
00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Saldo rachunku bieżącego (NZD) II kw. -1,4 mld -2,1 mld -2,9 mld
01:50 Japonia Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) lipiec 0,9 % 3 % -1,5 %
02:30 Australia Australia Indeks zaufania konsumentów wrzesień 2 % -4,4 %
03:30 Chiny Chiny Ceny nieruchomości (r/r) sierpień 4,2 % 4,6 %
04:00 Chiny Chiny Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) sierpień 8,9 % 9,2 % 10,3 %
04:00 Chiny Chiny Produkcja przemysłowa (r/r) sierpień 5,3 % 5,8 % 6,4 %
04:00 Chiny Chiny Sprzedaż detaliczna (r/r) sierpień 2,5 % 7,2 % 8,5 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka sierpień
Inflacja CPI (m/m) sierpień 0,7 % 0,5 % 0,0 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) sierpień 0,7 % 0,4 % 0,0 %
Inflacja RPI (m/m) sierpień 0,6 % 0,4 % 0,5 %
Inflacja CPI (r/r) sierpień 3,2 % 2,9 % 2,0 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) sierpień 3,1 % 2,9 % 1,9 %
Inflacja RPI (r/r) sierpień 4,8 % 4,6 % 3,8 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka sierpień
Inflacja PPI (m/m) sierpień 0,7 % 0,4 % 0,8 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) sierpień 1 % 1 %
Inflacja PPI (r/r) sierpień 5,9 % 5,4 % 5,1 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) sierpień 5,3 % 4,2 %
08:00 Norwegia Norwegia Bilans handlu zagranicznego (NOK) sierpień 42,6 mld 42,2 mld
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka fin. sierpień
Inflacja CPI fin. (m/m) sierpień 0,6 % 0,6 % 0,1 %
Inflacja HICP fin. (m/m) sierpień 0,7 % 0,7 % 0,1 %
Inflacja CPI fin. (r/r) sierpień 1,9 % 1,9 % 1,2 %
Inflacja HICP fin. (r/r) sierpień 2,4 % 2,4 % 1,5 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC sierpień 85,4 85,2
10:00 Polska Polska Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin. sierpień
Inflacja CPI fin. (m/m) sierpień 0,3 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja CPI fin. (r/r) sierpień 5,5 % 5,4 % 5,0 %
10:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka fin. sierpień
Inflacja CPI fin. (m/m) sierpień 0,4 % 0,5 % 0,5 %
Inflacja CPI fin. (r/r) sierpień 2 % 2,1 % 1,9 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkcja przemysłowa lipiec
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) lipiec 1,5 % 0,5 % -0,1 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) lipiec 7,7 % 6 % 10,1 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 0,3 % -1,9 %
14:20 Japonia Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
14:30 USA USA Ceny importu i eksportu sierpień
Ceny eksportu (m/m) sierpień 0,4 % 0,5 % 1,1 %
Ceny eksportu bez towarów rolniczych (m/m) sierpień 0,2 % 1,4 %
Ceny importu (m/m) sierpień -0,3 % 0,3 % 0,4 %
Ceny importu bez ropy (m/m) sierpień -0,1 % 0,1 %
14:30 Kanada Kanada Inflacja konsumencka sierpień
Inflacja bazowa CPI (m/m) sierpień 0,2 % 0,6 %
Inflacja CPI (m/m) sierpień 0,2 % 0,1 % 0,6 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) sierpień 3,5 % 3,3 %
Inflacja CPI (r/r) sierpień 4,1 % 3,9 % 3,7 %
14:30 USA USA Indeks NY Empire State wrzesień 34,3 18,1 18,3
15:15 USA USA Wykorzystanie mocy produkcyjnych sierpień 76,4 % 76,3 % 76,2 %
15:15 USA USA Produkcja przemysłowa (m/m) sierpień 0,4 % 0,5 % 0,8 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -6,42 mln brk -3,8 mln brk -1,53 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,86 mln brk -1,9 mln brk -7,21 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,69 mln brk -1,3 mln brk -3,14 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto