Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 15 września 2021

00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Saldo rachunku bieżącego (NZD) II kw. -1,4 mld -2,1 mld -2,9 mld
01:50 Japonia Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) lipiec 0,9 % 3 % -1,5 %
02:30 Australia Australia Indeks zaufania konsumentów wrzesień 2 % -4,4 %
03:30 Chiny Chiny Ceny nieruchomości (r/r) sierpień 4,2 % 4,6 %
04:00 Chiny Chiny Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) sierpień 8,9 % 9,2 % 10,3 %
04:00 Chiny Chiny Produkcja przemysłowa (r/r) sierpień 5,3 % 5,8 % 6,4 %
04:00 Chiny Chiny Sprzedaż detaliczna (r/r) sierpień 2,5 % 7,2 % 8,5 %
14:20 Japonia Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto