Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 14 września 2021

03:30 Australia Australia Indeks cen nieruchomości (k/k) II kw. 6,7 % 6,2 % 5,4 %
03:30 Australia Australia Indeks zaufania biznesu sierpień -5 -7
04:45 Australia Australia Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
06:30 Japonia Produkcja przemysłowa fin. lipiec
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) lipiec -1,5 % -1,5 % 6,5 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) lipiec 11,6 % 11,6 % 23,0 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia lipiec
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) lipiec 8,3 % 8,2 % 8,8 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) lipiec 6,8 % 6,8 % 7,3 %
08:00 Rumunia Rumunia Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) lipiec -1 % 0,3 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia lipiec 4,6 % 4,6 % 4,7 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych sierpień -58,6 tys. -71,7 tys. -7,8 tys.
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja producencka sierpień
Ceny producentów (m/m) sierpień 0,5 % 0,3 %
Ceny producentów i importu (m/m) sierpień 0,7 % 0,2 % 0,5 %
Ceny producentów (r/r) sierpień 2,9 % 2,1 %
Ceny producentów i importu (r/r) sierpień 4,4 % 3,3 %
08:34 Indie Indie Inflacja WPI (r/r) sierpień 11,4 % 10,8 % 11,2 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja konsumencka sierpień
Inflacja CPI (m/m) sierpień 0,5 % 0,4 % -0,8 %
Inflacja HICP (m/m) sierpień 0,4 % 0,4 % -1,2 %
Inflacja CPI (r/r) sierpień 3,3 % 3,3 % 2,9 %
Inflacja HICP (r/r) sierpień 3,3 % 3,3 % 2,9 %
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa fin. lipiec
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) lipiec -0,5 % -0,5 % -0,3 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) lipiec 8 % 8 % 22 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) lipiec 10,2 % 10,2 % 18,6 %
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja konsumencka sierpień
Inflacja CPI (m/m) sierpień 0,4 % 0,3 % 0,5 %
Inflacja CPI (r/r) sierpień 3,8 % 3,7 % 3,3 %
09:30 Szwecja Szwecja Inflacja konsumencka sierpień
Inflacja CPI (m/m) sierpień 0,5 % 0,3 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (m/m) sierpień 0,3 % 0,0 %
Inflacja CPI (r/r) sierpień 2,1 % 1,7 % 1,4 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (r/r) sierpień 1,4 % 1,1 % 0,5 %
09:35 Niemcy Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann)
14:30 USA USA Inflacja konsumencka sierpień
Inflacja CPI (m/m) sierpień 0,3 % 0,4 % 0,5 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) sierpień 0,1 % 0,3 % 0,3 %
Inflacja CPI (r/r) sierpień 5,3 % 5,3 % 5,4 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) sierpień 4 % 4,2 % 4,3 %
14:30 Kanada Kanada Produkcja sprzedana (m/m) lipiec -1,5 % -1 % 2,1 %
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -5,44 mln brk -3,8 mln brk -2,88 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto