03:28 | GMT: 01:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
WINVEST

Data
Spółka
Wydarzenie
WINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
WINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
WINVEST
Publikacja raportu za 2019 rok.
WINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
WINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
WINVEST
NWZA ws. powołania członków RN.
WINVEST
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
WINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
WINVEST
Publikacja raportu za 2018 rok.
WINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
WINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
WINVEST
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
WINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
WINVEST
Publikacja raportu za 2017 rok.
WINVEST
NWZA ws. powołania członków RN.
WINVEST
NWZA ws. powołania członków RN.
WINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
WINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
WINVEST
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
WINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
WINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WINVEST
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz zmiany statutu.
WINVEST
NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN.
WINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
WINVEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
WINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
WINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WINVEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
WINVEST
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.461.264 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
WINVEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WINVEST
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PJW Holdings Limited.
WINVEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału, skupu akcji własnych, dematerializacji akcji serii B, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii B oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym.
WINVEST
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PJW Holdings Limited.
WINVEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
WINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WINVEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
WINVEST
NWZA ws. wyrażenie zgody na nabywanie nieruchomości oraz zmiany statutu.
WINVEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
WINVEST
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
WINVEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
WINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WINVEST
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
WINVEST
Scalenie akcji w stosunku 80:1.
WINVEST
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
WINVEST
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
WINVEST
Wprowadzenie do obrotu na GPW 148.738.177 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
WINVEST
NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 26.04.2010r, uchylenia uchwały nr 48 WZA z dnia 29.06.2013r, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
WINVEST
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,12 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez W Investments Holdings Limited.
WINVEST
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,12 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez W Investments Holdings Limited.
WINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WINVEST
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000.000 akcji serii J, 250.000.000 akcji serii K, 329.970.000 akcji serii L i 362.181.312 akcji serii O.
WINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
WINVEST
Początek notowań spółki IGROUP (IGR) pod nazwą WINVEST (WIS), w związku ze zmianą firmy.
WINVEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału, połączenia ze spółką W Investments S.A. oraz scalenia (połączenia) akcji.
WINVEST
Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.707.459 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
WINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
WINVEST
Publikacja raportu za 2012 rok.
WINVEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
WINVEST
NWZA
WINVEST
NWZA
WINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
WINVEST
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia liczby członków RN.
WINVEST
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zmian w statucie, zmian w składzie RN i in.
WINVEST
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M i N.
WINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
WINVEST
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
WINVEST
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
WINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WINVEST
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
WINVEST
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
WINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
WINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
WINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
WINVEST
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
WINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
WINVEST
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
WINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
WINVEST
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG.
WINVEST
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.


«Powrót do terminarza spółek