12:00 | GMT: 10:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii J, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J lub praw do akcji serii J do obrotu na GPW, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 3.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MIR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.348.050 akcji zwykłych na okaziciela serii K, 128.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M2 oraz 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M3.
MPY 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0,50 zł do 0,15 zł w celu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz zmian w składzie RN.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Neo Investment S.A.
PCE 
GPW 
 
NWZA ws. ustanowienia hipoteki umownej oraz zastawu rejestrowego na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
WIS 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,12 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez W Investments Holdings Limited.
MKS.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.