03:59 | GMT: 01:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
WDX

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
WDX
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WDX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
WDX
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
WDX
Dzień wykupu akcji spółki przez WOHO Holdings Limited po cenie 14,88 zł za akcję.
WDX
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
WDX
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
WDX
NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą Wandalex-Feralco Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu oraz zmian w statucie.
WDX
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14,88 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WOHO Holdings Limited, Dariusza Bąkowskiego i Sławomira Bąkowskiego.
WDX
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14,88 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WOHO Holdings Limited, Dariusza Bąkowskiego i Sławomira Bąkowskiego.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WDX
Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
WDX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
WDX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
WDX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WDX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
WDX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 32.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
WDX
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
WDX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
WDX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
WDX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
WDX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
WDX
NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 z 29 maja 2014 r. ZWZ w sprawie wyboru kluczowych menedżerów spółki pod firmą „WDX” S.A., którym zaoferowane zostaną akcje własne nabyte w ramach skupu akcji własnych oraz zaoferowania im tych akcji własnych, powołania pełnomocnika do zawarcia umowy z członkami zarządu oraz zmiany uchwały ZWZ nr 17 z 13 maja 2015 r.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
WDX
Początek notowań spółki WANDALEX (WDX) pod nazwą WDX (WDX), w związku ze zmianą firmy.
WDX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WDX
NWZA ws. zmian w statucie oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
WDX
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
WDX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
WDX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
WDX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, przeznaczenia zysku z lat ubiegłych, zmiany uchwały nr 5/2014 ZWZA z 29 maja 2014, likwidacji kapitału rezerwowego utworzonego na potrzeby skupu akcji własnych oraz konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
WDX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WDX
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
WDX
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
WDX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
WDX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
WDX
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, podziału zysku z lat ubiegłych, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany statutu.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
WDX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
WDX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty netto z lat ubiegłych.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
WDX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
WDX
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
WDX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
WDX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
WDX
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WDX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
WDX
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG-Plus.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
WDX
WZA
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
WDX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
WDX
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG w związku z zakwalifikowaniem jej do segmentu MINUS 5.
WDX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek