21:31 | GMT: 19:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
DDI 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
F51 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 94.800 akcji serii A oraz 1.000.000 akcji serii F.
MFD 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia dokonanej przez RN kooptacji nowego członka w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek, zmian w składzie RN, ustalenia liczby osób wchodzących w skład zarządu oraz powołania drugiego członka zarządu spółki.
MMF 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN i zarządu, upoważnienia RN do dookreślenia kwoty wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków zarządu oraz opracowania wzoru kontraktu menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę członków zarządu, powołania członka RN.
NEU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
PFD 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SNS 
GPW 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji), wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14,88 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WOHO Holdings Limited, Dariusza Bąkowskiego i Sławomira Bąkowskiego.
BNP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
wykres BP
BP.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
DIS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.