02:58 | GMT: 00:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
URSUS

Data
Spółka
Wydarzenie
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
URSUS
NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej zakład produkcyjny w Opalenicy, zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej zakład produkcyjny w Dobrym Mieście oraz zmiany statutu.
URSUS
NWZA ws. połączenia URSUS S.A. ze spółką URSUS BUS S.A.
URSUS
NWZA ws. zmiany statutu.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
URSUS
NWZA ws. powołania nowego członka RN, wyrażenia zgody na sprzedaż przez spółkę zorganizowanych części przedsiębiorstwa stanowiących zakład produkcyjny w Opalenicy oraz zakład produkcyjny w Dobrym Mieście.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
URSUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
URSUS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
URSUS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
URSUS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii S oraz zmiany statutu.
URSUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
URSUS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
URSUS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
URSUS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
URSUS
NWZA ws. zmiany statutu.
URSUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
URSUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
URSUS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.100.000 akcji serii P oraz 8.900.000 akcji serii Q.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
URSUS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru, emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2. z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii Q i pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2, zmiany statutu i in.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
URSUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
URSUS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
URSUS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
URSUS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z prawem do objęcia akcji serii O i pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz zmiany statutu.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
URSUS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
URSUS
Ostatni dzień notowań na GPW 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N.
URSUS
ZWZA ws. m.in.podziału zysku za rok 2012.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
URSUS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
URSUS
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N.
URSUS
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii N.
URSUS
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii N.
URSUS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii N.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
URSUS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii N z zachowaniem prawa poboru.
URSUS
Początek notowań spółki WARFAMA (WFM) pod nazwą URSUS (URS), w związku ze zmianą firmy.
URSUS
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
URSUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
URSUS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
URSUS
WZA
URSUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
URSUS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek