13:24 | GMT: 11:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CDC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
CIE 
GPW 
 
NWZA ws. podziału Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda Spółki Akcyjnej, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych.
ECO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EMK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
GOB 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką zależną pod firmą Centrum Mięsne Makton Spółka Akcyjna, jako spółką przejmowaną oraz zmiany statutu.
MRH 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
KCS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
MNX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PRS 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
RMS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
URS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii N.
LOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.