22:54 | GMT: 20:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CDR 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu w zakresie zmiany firmy spółki.
CLE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
CPL 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres EKO
EKO 
GPW 
 
Odstąpienie od wezwania na sprzedaż akcji ogłoszonego przez Gemma Investments sp. z o.o.
ERN 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
LTX 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna oraz „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 25:1.
PLF 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na plan połączenia i dokonanie połączenia BMMedical S.A. z Polfa sp. z o.o., zmiany statutu oraz udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonywanych obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
RHD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
RSE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
SEV 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
URS 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii N.