07:47 | GMT: 05:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
UNIMOT

Data
Spółka
Wydarzenie
UNIMOT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
UNIMOT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
UNIMOT
Wypłata dywidendy 1,97 zł na akcję.
UNIMOT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,97 zł na akcję.
UNIMOT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,97 zł na akcję.
UNIMOT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
UNIMOT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
UNIMOT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
UNIMOT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
UNIMOT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
UNIMOT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
UNIMOT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
UNIMOT
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
UNIMOT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
UNIMOT
Wypłata dywidendy 1,70 zł na akcję.
UNIMOT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,70 zł na akcję.
UNIMOT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,70 zł na akcję.
UNIMOT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
UNIMOT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
UNIMOT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 166 021 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
UNIMOT
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
UNIMOT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
UNIMOT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
UNIMOT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
UNIMOT
NWZA ws. emisji warrantów subskrybcyjnych E z prawem objęcia akcji serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrybcyjnych serii E oraz akcji serii K, zmiany statutu oraz rozszerzenia przedmiotu działalności spółki.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
UNIMOT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
UNIMOT
Dzień ostatniego notowania na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
UNIMOT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
UNIMOT
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.400.000 akcji serii C, 103.797 akcji serii D, 400.000 akcji serii E, 400.000 akcji serii F, 400.000 akcji serii G, 400.000 akcji serii H, 1.028.000 akcji serii I oraz 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii C, D, E, F, G oraz H.
UNIMOT
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J w transzy detalicznej.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
UNIMOT
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii J w transzy detalicznej.
UNIMOT
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii J dla inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
UNIMOT
Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje serii J dla inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
UNIMOT
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 6 i 7 NWZ z 29 września 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na GPW.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
UNIMOT
Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
UNIMOT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
UNIMOT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
UNIMOT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
UNIMOT
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF i in.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
UNIMOT
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
UNIMOT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
UNIMOT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
UNIMOT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
UNIMOT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E, F, G i H.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
UNIMOT
Początek notowań spółki UNIMOTGAZ (UGZ) pod nazwą UNIMOT (UNT), w związku ze zmianą firmy.
UNIMOT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
UNIMOT
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
UNIMOT
Publikacja jednostkowego raportu za II kwartał 2014 roku.
UNIMOT
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
UNIMOT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
UNIMOT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
UNIMOT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
UNIMOT
Publikacja raportu za 2013 rok.
UNIMOT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
UNIMOT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
UNIMOT
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
UNIMOT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
UNIMOT
NWZA ws. zmian w składzie RN.
UNIMOT
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
UNIMOT
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
UNIMOT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
UNIMOT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
UNIMOT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
UNIMOT
Publikacja raportu za 2012 rok.
UNIMOT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
UNIMOT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
UNIMOT
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska SA, wyrażenia zgody na zmianę hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości Zawadzkie, określenia liczby członków RN, wynagrodzenia dla członków RN i zmian w składzie RN.
UNIMOT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
UNIMOT
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek