01:09 | GMT: 00:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz warrantów subskrypcyjnych serii I, pozbawienia w całości prawa poboru, dopuszczenia ww. akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu na GPW.
ARA 
NC 
 
NWZA ws. połączenia PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SA z siedzibą w Krakowie i ARAMUS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
ARM 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
HUB 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru, wyrażenia zgody na objęcie 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon SA z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KTY 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 9.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MRC 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW 2.160.850 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MSO 
GPW 
 
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, ubiegania się o dopuszczenie akcji wyemitowanych w związku z zamianą obligacji na akcje do obrotu na GPW, zmiany uchwały WZA nr 4a z dnia 30.12.2010r oraz zmiany statutu.
PXM 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Siedlce oraz zmiany statutu.
UNT 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
WBY 
NC 
 
NWZA ws. zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji oraz zmiany statutu.