13:14 | GMT: 11:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SYNERGA

Data
Spółka
Wydarzenie
SYNERGA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SYNERGA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz scalenia akcji.
SYNERGA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za 2019 rok.
SYNERGA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SYNERGA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
SYNERGA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za 2018 rok.
SYNERGA
NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
SYNERGA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
SYNERGA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
SYNERGA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za 2017 rok.
SYNERGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SYNERGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
SYNERGA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
SYNERGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
SYNERGA
NWZA ws. odwołania członka RN, powołania członka RN oraz zmian statutu.
SYNERGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SYNERGA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany statutu.
SYNERGA
Publikacja raportu za 2015 rok.
SYNERGA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SYNERGA
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
SYNERGA
Publikacja raportu za 2014 rok.
SYNERGA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SYNERGA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SYNERGA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SYNERGA
NWZA ws. zmiany uchwały dot. połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
SYNERGA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SYNERGA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SYNERGA
Publikacja raportu za 2013 rok.
SYNERGA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SYNERGA
NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
SYNERGA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SYNERGA
NWZA ws. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.
SYNERGA
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
SYNERGA
Publikacja raportu za 2012 rok.
SYNERGA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SYNERGA
NWZA ws. m.in. emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
SYNERGA
Pierwszy dzień notowań na NC 2.850.000 akcji serii A, 50.282.929 akcji serii H i 70.000.000 akcji serii I.
SYNERGA
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, uchylenia uchwały NWZA z 26 października 2012 roku numer 10/X/2012, zmian w składzie RN, uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
SYNERGA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SYNERGA
NWZA ws. zmian w składzie RN, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego prezesa zarządu pana Jacka Grobel oraz przez byłego wiceprezesa zarządu pana Tomasza Mrozowskiego, udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i in.
SYNERGA
Początek notowań spółki MWTENIS (MWS) pod nazwą SILVACG (SCG), w związku ze zmianą firmy.
SYNERGA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SYNERGA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SYNERGA
WZA ws. m.in. pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H, I, J i K w tym z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
SYNERGA
Publikacja raportu za 2011 rok.
SYNERGA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SYNERGA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SYNERGA
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SYNERGA
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SYNERGA
Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SYNERGA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
SYNERGA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SYNERGA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
SYNERGA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SYNERGA
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia zasad programu opcyjnego.
SYNERGA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SYNERGA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek