12:17 | GMT: 10:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BHX 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BL5 
NC 
 
NWZA ws. kontynuacji działalności, pokrycia strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Debiut spółki na NC.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
REG 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SNG 
NC 
 
Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
XSM 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.