10:56 | GMT: 08:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
SFKPOLKAP

Data
Spółka
Wydarzenie
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za 2019 rok oraz za I i II kwartał 2020 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za 2018 rok.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SFKPOLKAP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za 2017 rok.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
SFKPOLKAP
NWZA ws. zwykłego widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F z całkowitym wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
SFKPOLKAP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za 2016 rok.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
SFKPOLKAP
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki, zmiany liczby członków zarządu, zmiany sposobu reprezentacji, zmiany sposobu powoływania członków RN oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SFKPOLKAP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SFKPOLKAP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za 2015 rok.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SFKPOLKAP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za 2014 rok.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SFKPOLKAP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SFKPOLKAP
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
SFKPOLKAP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
SFKPOLKAP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
SFKPOLKAP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za 2013 rok.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SFKPOLKAP
NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii C.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SFKPOLKAP
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
SFKPOLKAP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SFKPOLKAP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SFKPOLKAP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
SFKPOLKAP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SFKPOLKAP
NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez spółkę, wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań kredytowych oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
SFKPOLKAP
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SFKPOLKAP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SFKPOLKAP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek