21:53 | GMT: 19:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CAI 
NC 
 
NWZA ws. zmiany uchwał nr 1 i 2 NWZ z 29 listopada 2013 roku.
DAM 
NC 
 
NWZA ws. powołania nowych członków RN w celu powiększenia składu RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K, podziału (splitu) akcji oraz zmiany statutu.
K2I 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
LTX 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, wyrażenia zgody na rezygnację z nabycia akcji własnych oraz rozwiązania kapitału rezerwowego.
MRG 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MBR 
NC 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie.
NEM 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja Wierzbę, Michała Pszczołę, Jolantę Pszczołę oraz SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna.
PSM 
NC 
 
NWZA ws. rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 8.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 4 NWZ z 2 października 2015 roku, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 11 NWZ z 18 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków RN VII kadencji oraz zmian w składzie RN.
PLW 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PYL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 15.092.694 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.
SFK 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki, zmiany liczby członków zarządu, zmiany sposobu reprezentacji, zmiany sposobu powoływania członków RN oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
CPB.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.