23:50 | GMT: 21:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
DRE 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz przyznania członkom RN wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.
HMP 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
PBO 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
PRS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
REL 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy, emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
RMK 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
SFK 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ZUK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
SHG 
GPW 
 
Początek notowań spółki HARDEX (HDX) pod nazwą LIBRA (LBC), w związku ze zmianą firmy.
U2K 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
CPB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.