01:37 | GMT: 23:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SEVENET

Data
Spółka
Wydarzenie
SEVENET
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SEVENET
Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
SEVENET
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SEVENET
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SEVENET
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SEVENET
Pierwszy dzień notowania na NC 316.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SEVENET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019.
SEVENET
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SEVENET
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
SEVENET
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SEVENET
NWZA ws. zmiany uchwały nr 05/06/2018 z 25 czerwca 2018, decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do obrotu na NC, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członka zarządu ds. technicznych, decyzji o dematerializacji akcji serii H i wprowadzenia ich do obrotu na NC, zmiany statutu.
SEVENET
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SEVENET
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SEVENET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018, rozliczenia w księgach połączenia z SEVENTICA Sp. z o.o. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SEVENET
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SEVENET
NWZA ws. przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla zarządu i emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu oraz zwiększenia składu RN.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SEVENET
Dzień pierwszego notowania na NC 380.545 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SEVENET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016/2017 oraz uchylenia uchwały akcjonariuszy nr 06/06/2017 r z dnia 30.06.2017 r.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SEVENET
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SEVENET
NWZA ws. połączenia SEVENET S.A. ze spółką SEVENTICA Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie oraz zmiany roku obrotowego spółki i zmiany § 31 statutu.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SEVENET
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SEVENET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015/2016.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SEVENET
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SEVENET
Dzień pierwszego notowania na NC 600.610 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SEVENET
NWZA ws. wyboru uzupełniającego członka RN oraz zmiany ustalenia zasady reprezentacji spółki i związanej z tym zmiany statutu.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SEVENET
Przydział akcji serii E objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SEVENET
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii E.
SEVENET
NWZA ws. wyboru uzupełniającego członka RN.
SEVENET
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii E.
SEVENET
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
SEVENET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014/2015.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SEVENET
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SEVENET
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN nowej kadencji, dokonania wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zmiany ustalenia zasady reprezentacji spółki i związanej z tym zmiany statutu i in.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SEVENET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013/2014 oraz zmiany statutu.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SEVENET
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
SEVENET
NWZA ws. zmiany statutu.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SEVENET
Pierwszy dzień notowań na NC 333.825 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SEVENET
NWZA ws. zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SEVENET
NWZA ws. zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
SEVENET
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013, przyznania warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego, zmian w składzie RN.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za okres od 01.07.2012 do 30.06.2013.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SEVENET
Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SEVENET
Publikacja jednostkowego raportu za okres od 01.07.2012 do 30.06.2013.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SEVENET
Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SEVENET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SEVENET
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SEVENET
Publikacja jednostkowego raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SEVENET
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
SEVENET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
SEVENET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
SEVENET
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011/2012.
SEVENET
Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
SEVENET
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SEVENET
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SEVENET
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SEVENET
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SEVENET
WZA
SEVENET
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SEVENET
Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
SEVENET
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SEVENET
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
SEVENET
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
SEVENET
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
SEVENET
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek