09:17 | GMT: 07:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ACA 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BBA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BMX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 40 CZK na akcję.
COG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 41.489 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
CRM 
GPW 
 
Początek zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii K.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
HMP 
NC 
 
Początek zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii C.
IZS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
JJB 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 830.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MAK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
MAX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PIW 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 97.700 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
POL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013, scalenia (połączenia) akcji, zmiany statutu oraz udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych.
SEV 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN nowej kadencji, dokonania wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zmiany ustalenia zasady reprezentacji spółki i związanej z tym zmiany statutu i in.
SNX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
TLV 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
BRCM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
HSBA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.