09:55 | GMT: 07:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.084 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
PKP 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ARE 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do obrotu na NC oraz ich dematerializacji, zmian w składzie RN.
CLD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LTG 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MCL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
MGC 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 13.715.849 akcji serii A oraz 1.093.071 akcji serii B.
RNC 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji oraz zmiany statutu.
SEV 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii E.
SYM 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
SNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.