23:56 | GMT: 21:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BTM 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zrzeczenie się roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru, udzielenia członkowi RN absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
wykres OEM
OEM 
NC 
 
Pierwszy dzień obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
PPC 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SEV 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.