05:29 | GMT: 03:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
PRIMETECH

Data
Spółka
Wydarzenie
PRIMETECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PRIMETECH
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym Famur S.A.
PRIMETECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PRIMETECH
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.
PRIMETECH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
PRIMETECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PRIMETECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PRIMETECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PRIMETECH
NWZA ws. połączenia PRIMETECH S.A. z PBSZ 1 Sp. z o.o.
PRIMETECH
Zakończenie zapisów w II terminie na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.
PRIMETECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PRIMETECH
Zakończenie zapisów w I terminie na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.
PRIMETECH
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.
PRIMETECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PRIMETECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PRIMETECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PRIMETECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PRIMETECH
Początek notowań spółki KOPEX (KPX) pod nazwą PRIMETECH (PTH) w związku ze zmianą firmy.
PRIMETECH
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PRIMETECH
NWZA ws. zmiany statutu.
PRIMETECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PRIMETECH
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
PRIMETECH
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
PRIMETECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PRIMETECH
Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki.
PRIMETECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PRIMETECH
NWZA ws. podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PRIMETECH
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PRIMETECH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PRIMETECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRIMETECH
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ Spółka Akcyjna.
PRIMETECH
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ Spółka Akcyjna.
PRIMETECH
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
PRIMETECH
NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie majątku spółki oraz wyrażenia zgody na emisję obligacji.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PRIMETECH
NWZA ws. połączenia KOPEX S.A. z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁOWĄ SP. Z O.O.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PRIMETECH
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
PRIMETECH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PRIMETECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PRIMETECH
NWZA ws. zmiany treści § 21 ust.2 statutu.
PRIMETECH
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
PRIMETECH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
PRIMETECH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
PRIMETECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz zasilenia "Funduszu Celowego Darowizn".
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PRIMETECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PRIMETECH
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PRIMETECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
PRIMETECH
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PRIMETECH
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PRIMETECH
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
PRIMETECH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PRIMETECH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PRIMETECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PRIMETECH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
PRIMETECH
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PRIMETECH
WZA
PRIMETECH
NWZA ws. połączenia ze spółką KOPEX Equity Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PRIMETECH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PRIMETECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
PRIMETECH
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek