22:21 | GMT: 20:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
4MB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ABM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ALI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ATC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
B2B 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia powołania nowego członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
CBD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CDL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CZK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CIE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CZT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DGL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
DNP 
GPW 
 
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ELB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EVE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FTE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IBS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IGT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
JWW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KBD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KOF 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MCL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2016 oraz przeniesienia środków z kapitału rezerwowego, pozostałego po zrealizowaniu zakupu akcji własnych zgodnie z uchwałą numer 18 WZA z dnia 23 marca 2016 r., na kapitał zapasowy.
MEX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MZN 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
MPY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PCI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PPS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PIW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PRF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PFR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PTH 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ Spółka Akcyjna.
QUB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
RCW 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SEK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SKT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SFI 
NC 
 
NWZA ws. powołania nowych członków RN, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii M, serii N oraz serii O, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M, serii N oraz serii O w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.