15:56 | GMT: 13:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KERNEL

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KERNEL
Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.090.000 akcji zwykłych na okaziciela.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za II półrocze 2019 roku.
KERNEL
ZWZA
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KERNEL
Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za II półrocze 2018 roku.
KERNEL
ZWZA
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KERNEL
Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
ZWZA
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
KERNEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.240.000 akcji zwykłych na okaziciela.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
KERNEL
Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.017.820 akcji zwykłych na okaziciela.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
KERNEL
ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2016.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
KERNEL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
KERNEL
Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
KERNEL
ZWZA
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
KERNEL
Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.
KERNEL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
KERNEL
ZWZA
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
KERNEL
ZWZA
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
KERNEL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
KERNEL
WZA
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
KERNEL
WZA
KERNEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
KERNEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6 009 000 akcji zwykłych na okaziciela.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
KERNEL
NWZA ws. zezwolenia Radzie Dyrektorów na wyemitowanie, w miarę potrzeby, do 6 983 525 nowych akcji.
KERNEL
NWZA
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2010/2011.
KERNEL
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
KERNEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 483 410 akcji zwykłych na okaziciela.
KERNEL
WZA
KERNEL
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego.


«Powrót do terminarza spółek