11:19 | GMT: 09:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
ZWZA
AIT 
NC 
 
NWZA ws. zmian w RN.
APT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
EMP 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia 900.219 akcji nabytych przez spółkę i obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 900.219 zł., celem dostosowania określenia kapitału zakładowego do jego wysokości po dokonaniu umorzenia akcji, upoważnienia RN do ustalenia jednolitego tekstu statutu oraz użycia kapitału zapasowego na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
GNB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru za zgodą RN, obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.750.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MGF 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki.
MGT 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczebności RN, zmian w składzie RN, w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego członka RN.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
SMS 
NC 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany statutu, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych.
WLT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
ADBE.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.