01:52 | GMT: 23:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DECORA

Data
Spółka
Wydarzenie
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DECORA
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
DECORA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
DECORA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
DECORA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DECORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DECORA
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DECORA
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
DECORA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
DECORA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
DECORA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DECORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DECORA
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 3 września 2018, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DECORA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Decora S.A., Włodzimierza Lesińskiego oraz Marzenę Lesińską.
DECORA
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Decora S.A., Włodzimierza Lesińskiego oraz Marzenę Lesińską z 10 zł na 11,40 zł za sztukę.
DECORA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Decora S.A., Włodzimierza Lesińskiego oraz Marzenę Lesińską.
DECORA
NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DECORA
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DECORA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
DECORA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
DECORA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
DECORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DECORA
NWZA ws. zmiany statutu oraz przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla członków RN powołanych w skład Komitetu Audytu.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DECORA
Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
DECORA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
DECORA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
DECORA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DECORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
DECORA
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DECORA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
DECORA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
DECORA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
DECORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
DECORA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
DECORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DECORA
Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
DECORA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
DECORA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DECORA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
DECORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DECORA
NWZA ws. zmian w składzie RN i w regulaminie obrad WZA.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
DECORA
Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
DECORA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
DECORA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
DECORA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
DECORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
DECORA
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
DECORA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
DECORA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DECORA
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
DECORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
DECORA
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
DECORA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
DECORA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
DECORA
WZA
DECORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
DECORA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek