08:03 | GMT: 06:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
SPL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 19,72 zł na akcję.
ABC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ABC 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,44 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ACG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,94 zł na akcję.
APL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku oraz dalszego istnienia spółki.
wykres APS
APS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz wypłaty dywidendy za 2018 rok.
AQT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
BTX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
CDL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
CRM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
DCR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
DPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
EXA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
FTE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
INM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
INM 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
ITM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2018.
IZO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
MXC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
MLS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
ORB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
OUT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
RFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
RLP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
SNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.
SON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
SGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
WAS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
WTN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
XPL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.