01:30 | GMT: 23:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BRASTER

Data
Spółka
Wydarzenie
BRASTER
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BRASTER
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
BRASTER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
BRASTER
NWZA ws. zmiany treści uchwał nr 4 i nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r., uchylenia uchwały nr 8 NWZ z 30 grudnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia prawa poboru, uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 2 marca 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O oraz zmiany statutu.
BRASTER
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BRASTER
NWZA ws. zmiany treści uchwał nr 4 i 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r., uchylenia uchwały nr 8 NWZ z 30 grudnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia prawa poboru, uchylenia uchwały nr 4 NZW z 2 marca 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, powołania członka RN, zmiany statutu.
BRASTER
Publikacja raportu za 2019 rok.
BRASTER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BRASTER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BRASTER
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.228.018 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
BRASTER
NWZA ws. zmiany składu RN, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.
BRASTER
NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BRASTER
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BRASTER
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.296.587 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
BRASTER
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
BRASTER
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.621.540 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
BRASTER
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.056.338 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
BRASTER
ZWZA ws. min. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
BRASTER
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BRASTER
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
BRASTER
Publikacja raportu za 2018 rok.
BRASTER
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, emisji obligacji, zmiany statutu i in.
BRASTER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, powołania nowego członka RN oraz wynagrodzenia dla członka RN.
BRASTER
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BRASTER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia prawa poboru akcji, zmiany statutu, powołania nowego członka RN oraz wynagrodzenia dla członka RN.
BRASTER
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BRASTER
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
BRASTER
NWZA ws. zmiany uchwał nr 27 i 28 ZWZ z 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku), warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
BRASTER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
BRASTER
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BRASTER
Publikacja raportu za 2017 rok.
BRASTER
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BRASTER
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
BRASTER
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BRASTER
Zakończenie składania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
BRASTER
Rozpoczęcie składania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
BRASTER
Zakończenie procesu budowy księgi popytu.
BRASTER
Zakończenie składania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów indywidualnych.
BRASTER
Rozpoczęcie składania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów indywidualnych oraz procesu budowy księgi popytu.
BRASTER
NWZA ws. zmiany uchwały nr 28/2017 ZWZ z 20 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem prawa poboru.
BRASTER
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BRASTER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2016 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
BRASTER
Publikacja raportu za 2016 rok.
BRASTER
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BRASTER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BRASTER
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
BRASTER
Wprowadzenie do obrotu na GPW 505.734 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
BRASTER
Dzień ostatniego notowania na GPW 505.734 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
BRASTER
Wprowadzenie do obrotu na GPW 505.734 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
BRASTER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2015 oraz zmiany programu motywacyjnego.
BRASTER
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BRASTER
Wprowadzenie do obrotu na GPW 60.549 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BRASTER
Publikacja raportu za 2015 rok.
BRASTER
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G i zmiany statutu.
BRASTER
NWZA ws. ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G oraz pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
BRASTER
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BRASTER
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
BRASTER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014.
BRASTER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
BRASTER
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.425.000 akcji serii A, 1.047.291 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 500.000 akcji serii E, 2.600.000 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i E.
BRASTER
Zakończenie procesu składania zapisów przez inwestorów instytucjonalnych na akcje serii F.
BRASTER
Początek procesu składania zapisów przez inwestorów instytucjonalnych na akcje serii F.
BRASTER
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii F.
BRASTER
Zakończenie procesu składania zapisów przez inwestorów indywidualnych na akcje serii F.
BRASTER
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BRASTER
Początek budowy księgi popytu i procesu składania zapisów przez inwestorów indywidualnych na akcje serii F.
BRASTER
Publikacja raportu za 2014 rok.
BRASTER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BRASTER
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BRASTER
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BRASTER
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BRASTER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, zmiany statutu.
BRASTER
Pierwszy dzień notowań na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BRASTER
Publikacja raportu za 2013 rok.
BRASTER
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BRASTER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
BRASTER
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BRASTER
Pierwszy dzień notowań na NC 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BRASTER
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BRASTER
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BRASTER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
BRASTER
Publikacja raportu za 2012 rok.
BRASTER
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BRASTER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru, ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BRASTER
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BRASTER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BRASTER
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek