10:55 | GMT: 08:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
BRA 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru, ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
IMP 
GPW 
 
Początek notowań spółki BBICAPNFI (BBC) pod nazwą IMPERA (IMP), w związku ze zmianą firmy.
MOM 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MSP 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.