09:39 | GMT: 07:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
BPC

Data
Spółka
Wydarzenie
BPC
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BPC
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BPC
Publikacja raportu za 2019 rok.
BPC
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BPC
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BPC
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BPC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
BPC
Publikacja raportu za 2018 rok.
BPC
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BPC
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
BPC
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
BPC
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
BPC
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BPC
NWZA ws. połączenia spółki oraz zmian w składzie RN.
BPC
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BPC
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BPC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
BPC
Publikacja raportu za 2017 rok.
BPC
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BPC
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany siedziby oraz zmiany statutu.
BPC
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BPC
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BPC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto/przeznaczenia zysku netto poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
BPC
Publikacja raportu za 2016 rok.
BPC
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BPC
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BPC
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BPC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto uzyskanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
BPC
Split akcji w stosunku 1:20.
BPC
Publikacja raportu za 2015 rok.
BPC
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BPC
NWZA ws. zmian w składzie RN, podziału (splitu) akcji, zmiany uchwały nr 7 NWZ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.
BPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BPC
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.
BPC
NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmian w składzie RN, ustalenia tekstu jednolitego statutu oraz dalszego istnienia spółki.
BPC
NWZA ws. zmiany siedziby spółki oraz zmian w składzie RN.
BPC
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BPC
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BPC
Publikacja raportu za 2014 rok.
BPC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto uzyskanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku oraz dalszego istnienia spółki.
BPC
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BPC
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
BPC
Scalenie akcji w stosunku 20:1.
BPC
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
BPC
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BPC
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BPC
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BPC
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, uchylenia uchwały nr 13 WZA z 23.04.2014r oraz zmiany statutu.
BPC
Publikacja raportu za 2013 rok.
BPC
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BPC
NWZA ws. scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BPC
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BPC
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BPC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
BPC
Publikacja raportu za 2012 rok.
BPC
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BPC
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BPC
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BPC
WZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej przez spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011, obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji własnych.
BPC
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BPC
Publikacja raportu za 2011 rok.
BPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BPC
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BPC
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BPC
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BPC
WZA
BPC
Publikacja raportu za 2010 rok.
BPC
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego.
BPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
BPC
NWZA ws. połączenia z Totmes Fund SA.


«Powrót do terminarza spółek