06:01 | GMT: 04:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ADV 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
EFE 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
EEX 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
GTN 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GRV 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PWX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ZST 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności, zmian w statucie, umorzenia akcji własnych, scalenia (połączenia) akcji, zmiany uchwały nr 5/2018 NWZ z 07.03.2018.